Điện thoại: 0986.687.612

Email: info@telsky.vn

Liên hệ

Địa chỉ

CT4, Thanh Bình Tower, P.Võ Cường, TP. Bắc Ninh

Mail & Điện thoại

info@telsky.vn

0986.687.612

Chúng tôi trên internet

Liên hệ chúng tôi

Giá trị cốt lõi của mọi công ty chính là Khách hàng, hãy để chúng tôi được phục vụ bạn.