Hướng dẫn sử dụng Plugin TelPos

Plugin TelPos là hệ thống quản lý xuất nhập, mua bán hàng hóa thông minh, hỗ trợ nhà quản lý mọi thứ về mua bán sản phẩm cũng như quản lý, phân quyền người dùng với từng nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Plugin TelPos sẽ tích hợp nhiều tính năng theo yêu cầu của từng khách hàng để phù hợp với từng doanh nghiệp khác nhau.

Plugin TelPos của Telsky hoàn toàn miễn phí cho khách hàng. Khách hàng có thể dễ dàng cài đặt trên chính website của mình. Chỉ cần website đó được viết bởi WordPress.

Dưới đây là cách cài đặt cũng như hướng dẫn sử dụng plugin chi tiết cho quý khách hàng.

1. Cách cài đặt

 • Sau khi đăng nhập thành công vào website, bạn đã truy cập vào phần quản lý website =>>
plugin TelPos
Trang quản lý website
 • Bên thanh menu bên trái click vào “plugin”
 • Trang bên phải hiện ra danh sách các Plugin đã cài đặt ( có thể cài đặt khi thiết kế website)
 • Kéo lên trên dòng “Plugin cài mới ” click “cài mới” =>>
 • Trong “tìm kiếm gói mở rộng” ( ở khoanh tròn hình trên) đánh “TelPos” =>>
 • Trên là phần mềm “TelPos“. Quý khách ấn “cài đặt” rồi “active”

Như vậy là bạn đã cài đặt thành công Plugin “TelPos

2. Giao diện chính của hệ thống Plugin TelPos

Sau khi cài đặt Plugin TelPos thành công, menu của khách hàng sẽ hiển thị thêm mục “QL bán hàng”. Click vào là giao diện chính của hệ thống

Giao diện chính của hệ thống

Ở giao diện chính của hệ thống (Home) sẽ hiển thị đầy đủ thông tin về công nợ phải thu, công nợ chi trả. Trạng thái của sản phẩm như sản phẩm nào sắp hết hàng, sản phẩm nào đã hết hàng. Và biểu đồ kinh doanh trong 12 tháng, giúp doanh nghiệp dễ dàng kiểm soát dc sự tăng trưởng của doanh nghiệp..

3. Quản lý sản phẩm

Bước đầu tiên của nhà quản lý là nhập đầy đủ các thông số về sản phẩm, để phân loại sản phẩm chi tiết, giúp nhà quản lý kiểm soát sản phẩm dễ dàng hơn. Hệ thống chia nhỏ quản lý sản phẩm ra gồm: đơn vị tính, loại sản phẩm và sản phẩm. Quản lý sản phẩm với đầy đủ tính năng thêm mới, xóa, sửa, và tìm kiếm chi tiết từng loại.

a, Đơn vị tính là dữ liệu cần thêm mới đầu tiên của hệ thống

plugin telsky pos

Để thêm 1 đơn vị tính click “thêm mới”

plugin telsky pos

Trong đó:

  – ô đơn vị tính là ô để nhập đơn vị cần tính cho sản phẩm

  – Trạng thái có 2 trạng thái hoặc “hoạt động” hoặc “không hoạt động”

  – Click “ok” sau khi điền đầy đủ là thêm được 1 đơn vị tính

+ Để xóa 1 đơn vị tính chọn biểu tượng “xóa” rồi ấn “ok”

+ Để sửa đơn vị tính chọn biểu tượng “sửa”

 • Hiển thị màn hình như “+Thêm mới”
 • Sửa thông tin, cập nhật thêm thông tin
 • Ok

b, Loại sản phẩm

Sau khi nhập đầy đủ đơn vị tính, khách hàng cần thêm mới loại sản phẩm

plugin telsky pos

Tương tự như thêm mới đơn vị tính. Cũng đầy đủ mọi chức năng như sửa, xóa, tìm kiếm.

c, Danh sách sản phẩm

Tiếp đến là nhập thêm tất cả các sản phẩm.

plugin telsky pos

Trong đó

 • Mã sản phẩm sẽ tự động tịnh tiến ( vẫn có thể sửa theo ý khách hàng và có thể cài đặt ký hiệu trong cài đặt mà mình sẽ hướng dẫn ở cuối)
 • Tên sản phẩm: nhập tên sản phẩm
 • Đơn vị tính: nhập theo số liệu đã lưu đơn vị tính trước đó
 • Trạng thái: hoạt động hoặc không hoạt động
 • Giá sản phẩm: giá bán mong muốn của sản phẩm
 • Loại sản phẩm: nhập theo số liệu đã lưu
 • Ghi chú: có thể không cần nhập cũng được

4. Quản lý kho

Bao gồm danh sách kho và tồn kho.

a, Danh sách kho

Màn hình thêm mới kho. Tương tự như đơn vị tính và loại sản phẩm

b, Tồn kho: là gồm tất cả sản phẩm còn lại của doanh nghiệp hay cửa hàng

Giúp nhà quản lý dễ dàng kiểm soát số lượng sản phẩm. Số lượng sản phẩm thay đổi trực tiếp sau khi có đơn bán hàng hay nhập hàng.

Kiểm soát số lượng sản phẩm của từng kho chọn kho cần kiểm tra sẽ hiển thị màn hình kho đó.

5. Nhà cung cấp

Là những đơn vị cung cấp sản phẩm cho doanh nghiệp

a, Danh sách nhà cung cấp

màn hình danh sách nhà cung cấp

Ở màn hình này hiển thị đầy đủ các thông tin danh sách của các nhà cung cấp như: địa chỉ, mail, số điện thoại.

+ Để thêm mới, sửa, xóa,tìm kiếm như trong quản lý sản phẩm

Màn hình thêm nhà cung cấp mới

Trong đó – Mã NCC: tự động tịnh tiến( có thể sửa được)
-Tên NCC: thông tin bắt buộc
– Điện thoại, email, địa chỉ, fax, ghi chú: thông tin k bắt buộc nhập
-Trạng thái : hoạt động hoặc không hoạt động

b, Đơn nhập hàng

Trong đơn nhập hàng, màn hình hiển thị đầy đủ thông tin các đơn hàng của NCC cho doanh nghiệp như: ngày nhập, kho nhập, người nhập, giá trị đơn hàng, số tiền đã thanh toán..

Màn hình danh sách nhà cung cấp

+ Để thêm mới đơn hàng click “thêm mới”

màn hình thêm đơn nhập hàng mới

Trong đó

 • Mã đơn hàng: tự động tịnh tiến (có thể sửa được)
 • Nhà cung cấp: chọn tên nhà cung cấp theo số liệu đã lưu trên danh sách các nhà cung cấp
 • Người nhập: chọn theo số liệu có sẵn
 • Ngày nhập: chọn ngày nhập
 • Kho nhập: chọn kho cho đơn hàng, chọn theo số liệu có sẵn

+ Để thêm các sản phẩm nhập cho đơn nhập hàng click “thêm sản phẩm” ( khoanh tròn số 1)

trong đó :

 • Tên sản phẩm chọn theo số liệu có sẵn
 • Sau khi thêm sản phẩm giá của sản phẩm sẽ tự động cập nhật theo giá trong danh sách sản phẩm cung cấp trước đó ( đơn giá có thể sửa được)
 • Tương tự đơn vị tính cũng tự động được cập nhật
 • Số lượng là số lượng sản phẩm đó trong đơn hàng
 • Tổng tiền sẽ tự hiển thị sau khi nhập đầy đủ sản phẩm của đơn nhập hàng.
 • Để thanh toán đơn nhập hàng nhập số tiền thanh toán vào khoanh tròn số 2( hình trên)
 • Ấn “ok” để hoàn thành đơn nhập hàng

+ Để xem lại thông tin đơn hàng đã nhập click icon “sửa” . Có thể sửa lại đơn hàng, khi sửa ngoài màn hình sẽ hiển thị chi tiết ngày giờ sửa, người sửa( tức là cập nhật mới)

c, Công nợ nhà cung cấp

Ở màn hình này hiển thị đầy đủ thông tin công nợ như: số tiền đã thanh toán, cần thanh toán, số tiền còn nợ.. của từng nhà cũng cấp.

Màn hình công nợ nhà cung cấp

Khoanh tròn 3: chọn tên nhà cung cấp để hiển thị công nợ nhà cung cấp đó

Khoanh tròn 4: thông tin về công nợ

Khoanh tròn 5: click ” thanh toán” để thanh toán số tiền chưa thanh toán

Màn hình thanh toán công nợ

Trong đó

 • ngày thanh toán: nhập ngày thanh toán
 • Người nhận thanh toán: chọn theo dữ liệu có sẵn
 • Số tiền thanh toán: nhập số tiền cần thanh toán( không nhập được quá số nợ)
 • Ấn “ok” để hoàn thành thanh toán

Sau khi thanh toán màn hình sẽ hiển thị đầy đủ thông tin lần thanh toán đó. Số tiền thanh toán vượt quá 1 đơn hàng sẽ tự động trừ sang đơn hàng chưa thanh toán còn lại của nhà cung cấp đó.

6. Khách hàng

a, danh sách khách hàng

Tương tự như danh sách NCC, danh sách khách hàng cũng đầy đủ các thông tin của khách hàng và đơn bán hàng.

+ Để thêm khách hàng mới click “thêm mới”

Màn hình thêm mới khách hàng

Trong đó – Mã khách hàng: tự động tịnh tiến ( có thể sửa được)

b, Đơn bán hàng

Màn hình đơn bán hàng

Tương tự như đơn nhập hàng, màn hình cũng hiển thị đầy đủ thông tin.

Màn hình thêm mới đơn bán hàng

Thêm mới đơn bán hàng, thông tin đơn bán hàng tương tự như đơn nhập hàng

c, Công nợ khách hàng

Cũng tương tự như nhà cung cấp.

Màn hình công nợ khách hàng

7. Báo giá khách hàng

Đối với mỗi khách hàng, mỗi sản phẩm tuy giống nhau nhưng tùy thuộc vào thời điểm nhập vào, số lượng khách hàng mua, những yếu tố khác tác động tạo lên giá thành khác nhau..

Phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố đó nên giá sản phẩm cho từng khách hàng sẽ khác nhau. Báo giá khách hàng sẽ giúp nhà quản lý làm việc đó

Màn hình thêm báo giá mới

+ Để thêm báo giá mới cho khách hàng click “thêm mới”

Trong đó

 • Mã báo giá: tự động tịnh tiến( có thế sửa được)
 • ngày báo giá: nhập ngày
 • Tên báo giá: bắt buộc nhập
 • Khách hàng: nhập theo dữ liệu có sẵn (tùy theo khách hàng giá sản phẩm sẽ khác nhau)

+Thêm ít sản phẩm ấn “thêm sản phẩm”

 • Sau khi thêm tên sản phẩm: đơn vị tính và giá sản phẩm tự động cập nhật. Thay đổi đơn giá mới cho sản phẩm

+ Thêm nhiều sản phẩm ấn ” thêm nhiều sản phẩm”

màn hình chọn nhiều sản phẩm báo giá
 • Chọn sản phẩm cần báo giá tích chọn
 • Ấn “ok” để hoàn thành

Sau khi nhập đầy đủ báo giá ấn”ghi lại” để hoàn thành.

8. Hệ thống

a. Cấp quyền

Để hỗ trợ nhà quản lý hệ thống. Nhà quản lý tạo thêm tài khoản đăng nhập hệ thống phân quyền cấp dưới ở khoanh tròn số 6

Màn hình thêm mới tài khoản

Tùy vào vai trò của người dùng tài khoản đó chọn vai trò cho tài khoản ở khoanh tròn 7

Sau khi tạo tài khoản thành công. Vào lại hệ thống cấp quyền.

Màn hình cấp quyền trong hệ thống

Trong đó

 • Chọn người dùng: chọn theo dữ liệu có sẵn( gồm các tài khoản được lập bên trên)
 • Danh sách quyền: tích quyền cho tài khoản đó
 • Ấn “ghi lại” để hoàn thành

b. Cài đặt chung

Màn hình cài đặt chung

+ Cài đặt chung: nhập thông tin của doanh nghiệp

+ Cài đặt tiền tố sinh mã: tất cả mã tự động tịnh tiến ( nhà quản lý có thể sửa cho phù hợp vs doanh nghiệp)

+ Cài đặt cảnh báo: Trong tồn kho sản phẩm còn lại dưới 5( số lượng thay đổi tùy theo quản lý) sẽ thông báo màn hình “Home”

Trên là chi tiết bản hướng dẫn sử dụng Plugin TelPos. Mọi thắc mắc hay muốn chỉnh sửa theo yêu cầu của quý khách hàng hãy liên lạc với Telsky. Chúng tôi luôn tư vấn 24/7.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *