Hệ thống phần mềm quản lý hàng hóa TELPO

Giao diện Home của hệ thống(Trang chủ)

Phần mềm quản lý hàng hóa tiên khi bạn mở phần mềm lên sẽ có giao diện như hình trên.

Hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm quản lý hàng hóa TELPOS
Giao diện trang chủ
  • Dòng đầu tiên trên cùng chính là MENU điều hướng của hệ thống, bao gồm Home(Trang chủ),Sản phẩm,Nhà cung cấp,Khách hàng,Hệ thống.
  • Hàng bên dưới bao gồm 4 ô với 4 màu khác nhau,hiển thị các chỉ số khác nhau lần lượt là : Công nợ phải trả,công nợ phải thu,số lượng sản phẩm sắp hết hàng,và những sản phẩm đã hết hàng ở trong kho.
  • Bên dưới là 2 biểu đồ kết quả doanh thu của cửa hàng theo tuần và theo từng tháng,năm.
Hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm quản lý hàng hóa TELPOS
  • Tiếp theo,bên dưới là 2 bảng,một bảng bên trái hiển thị top 5 sản phẩm có doanh thu cao nhất trong tháng; bảng bên phải hiển thị tỷ lệ công nợ,số sản phẩm mới trong tháng của cửa hàng và số khách hàng mới trong tháng.

Giao diện sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm quản lý hàng hóa TELPOS

Đây là giao diện mục sản phẩm.tại đây, khách hàng có thể:

Thêm sản phẩm mới:

Khi click vào nút thêm mới, màn hình sẽ hiện ra như dưới đây:

Hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm quản lý hàng hóa TELPOS

Ở cửa sổ này, bạn phải nhập các thông tin của sản phẩm (Mục có dấu * là mục bắt buộc). Ví dụ như hình bên dưới:

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, bạn click vào nút Ghi lại để thêm sản phẩm.Sẽ có thông báo thêm sản phẩm thành công như hình dưới.

Và kết quả là:

Sửa sản phẩm

Khách hàng cần chọn một sản phẩm,sau đó click vào nút Sửa

Màn hình sẽ hiện ra thông tin sản phẩm cần sửa,

Ví dụ ở đây TELSKY đổi tên sản phẩm 1 thành sản phẩm 01 sau đó chọn Ghi lại, ta được kết quả như hình dưới:

Xóa sản phẩm

Cũng tương tự như sửa, ta chọn sản phẩm cần xóa, sau đó chọn Xóa. Màn hình sẽ hiển thị popup thông báo:

Bạn chỉ cần chọn Xóa là sản phẩm sẽ được xóa.

Upload sản phẩm bằng file Excell:

Bạn chọn vào mục Upload sau đó chọn Browse để chọn đến file Excell chưa danh sách sản phẩm.Nếu chưa có file mẫu để nhập sản phẩm, bạn có thể “Click để tải về file mẫu” sau đó nhập sản phẩm và Upload lên.

Sau khi file được Upload thành công,danh sách sản phẩm của bạn sẽ được hiển thị:

Ta được các sản phẩm sau :

+ Download sản phẩm: bạn chỉ cần Click Download là file Excell danh sách sản phẩm sẽ được tự động tải xuống.

+ Tìm kiếm sản phẩm:

Bạn sẽ nhập thông tin cần thiết vào một số trường ở bên trên:

Ví dụ: Mã sản phẩm, loại sản phẩm, và tình trạng sản phẩm.Sau đó chọn tìm kiếm. Ta được kết quả như hình dưới:

Giao diện nhà cung cấp

Để thêm mới nhà cung cấp ta chọn vào nút Thêm mới

Sau đó điền các thông tin vào form như hình dưới và chọn Ghi lại.

Ta được 1 nhà cung cấp nằm trong mục Danh sách nhà cung cấp.

Các tính năng như Sửa, Xóa, Upload, Download, Tìm kiếm trong mục Nhà cung cấp cũng tương tự như trong mục Sản phẩm.

Trong mục Thêm mới phiếu mua hàng ta điền thông tin phiếu mua hàng vào,sau đó chọn ghi lại (nếu muốn in thì chọn ghi lại và in)

Ví dụ: TELSKY điền mẫu các thông tin phiếu mua hàng như hình dưới.(Lưu ý: Mục * là bắt buộc).

Sau khi thông báo thêm thành công,ta vào mục Danh sách phiếu mua hàng sẽ thấy.

Ở mục này,các chức năng Thêm mới,Sửa,Xóa,Download,Tìm kiếm cũng tương tự như các mục khác.

Trong mục nhà cung cấp có thêm một mục so với các mục trước đó là Chi tiết.Chúng ta chọn 1 sản phẩm và chọn chi tiết,ta được các thông tin đơn hàng như hình dưới.

Mục thanh toán công nợ nhà cung cấp:

Ta cần tìm kiếm nhà cung cấp để tra thông tin công nợ nhà cung cấp,Sau khi chọn được nhà cung cấp,ta có thông tin như hình dưới:

Sau khi chọn thanh toán,chúng ta điền các thông tin vào form và chọn ghi lại

Như vậy là đã xong phần thanh toán công nợ nhà cung cấp

Giao diện khách hàng

Ta có những thông tin như sau :

Ở mục này cũng có đầy đủ các mục như thêm mới,sửa,xóa,tìm kiếm,upload,download,…

Danh sách khách hàng:

Hiển thị danh sách khách hàng mà bạn thêm vào ở mục Thêm mới

Bạn điền thông tin khách hàng của mình vào,sau đó chọ Ghi lại

Khách hàng sẽ được thêm vào mục danh sách khách hàng

Tương tự như các phần trên,chúng ta cũng có thể thêm, sửa ,xóa,upload,download,tìm kiếm danh sách khách hàng.

Thêm mới phiếu bán hàng

sau khi chọn Khách hàng,và điền đầy đủ các thông tin sản phẩm yêu cầu(Mục đánh dấu *), bạn chọn ghi lại.Phiếu mua hàng sẽ được thêm vào mục danh sách phiếu bán hàng

Thanh toán công nợ khách hàng

Cũng tương tự như thanh toán công nợ nhà cung cấp,Các bạn xem bên trên nhé !!!

Báo giá Khách hàng

Bạn chọn khách hàng cần báo giá và điền đầy đủ các thông tin bắt buộc sau đó chọn ghi lại,ta sẽ có báo giá khách hàng.

Bạn chọn 1 phiếu báo giá và xem chi tiết.

Tương tự bạn cũng có thể thêm, sửa, xóa,in phiếu báo giá này.

Như vậy là đã xong phần khách hàng,giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu chức năng của Menu Hệ thống.

Hệ thống

Phần hệ thống gồm 4 mục con như hình

Chúng ta sẽ đi vào từng mục 1 nhé.

Quản lý người dùng

Sau khi chọn thêm mới người dùng chúng ta sẽ điền đầy đủ các thông tin vào đây,ở mục chọn nhóm,chúng ta có 2 lựa chọn là USER và ADMIN

Nhập thông tin xong,bạn chọn ghi lại,như vậy user đã được thêm vào

Quản lý nhóm người dùng

Chúng ta có thể thêm mới,sửa,xóa nhóm người dùng,và cấp quyền cho từng nhóm,Phần được đanh dấu tích xanh sẽ là quyền mà nhóm đó có thể truy cập được,phần bỏ trống là không có quyền với nhóm người dùng đó.

Cấu hình hệ thống

Chúng ta quản lý các thông tin của hệ thống như hình.

Nhật ký hệ thống

Mục này dành cho kỹ thuật viên check lỗi khi phần mềm của bạn gặp vấn đề.

Tổng kết

Như vậy trên đây TELSKY đã hướng dẫn chi tiết bạn cách sử dụng hệ thống,còn vấn đề gì thắc mắc xin để lại comment bên dưới hoặc liên hệ Hotline hỗ trợ 24/7 để được hỗ trợ sớm nhất:

  • Mr.Phong 0396.710.142(Zalo)
  • Mr.Kiệt 079.402.8386(Zalo)