Category Archives: Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Telsky POS

Hướng dẫn sử dụng Plugin TelPos

Plugin TelPos là hệ thống quản lý xuất nhập, mua bán hàng hóa thông minh, hỗ trợ nhà quản lý mọi thứ về mua bán sản phẩm cũng như quản lý, phân quyền người dùng với từng nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Plugin TelPos sẽ tích hợp nhiều tính năng theo yêu cầu của […]